Glava NYG2
NYG2-F3 Glava za tipkalo, žuto-prozirna 7,12 HRK 8,90 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP42
NYG2-F5 Izborna sklopka sa ručkom, s 3 položaja 38,34 HRK 47,92 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP42
NYG2-F6 Dvostruko tipkalo uklj.-isklj. sa signalnim svjetlom 60,25 HRK 75,31 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP42
NYG2-F7 Gljivasto alarmno tipkalo, sa crvenim STOP natpisom 21,91 HRK 27,39 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP42
NYG2-F8 Gljivasto alarmno tipkalo, zeleno 21,91 HRK 27,39 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP42
NYG2-F10 Gljivasto alarmno tipkalo, odbravljivanje sa zakretanjem d=60mm 48,20 HRK 60,25 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP42
NYG2-F12 Gljivasto alarmno tipkalo, žuto-prozirna 24,65 HRK 30,81 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP42