Sklopka za uređaje

STUPANJ ZAŠTITE

TES-11 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena, svjetleća 16(6)A, 250V AC 6,17 HRK 7,71 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-12 Sklopka za uređaje, 3-položaja, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 8,91 HRK 11,14 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-13 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 6,17 HRK 7,71 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-21 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena-svjetleća 16(6)A, 250V AC 7,88 HRK 9,86 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-22 Sklopka za uređaje, izmjenična, crvena 16(6)A, 250V AC 3,94 HRK 4,93 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-33 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena-svjetleća (0-I) 16(6)A, 250V AC 3,94 HRK 4,93 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-34 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena 16(6)A, 250V AC 3,94 HRK 4,93 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-41 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crvena,svjetl.i raster 16(6)A, 250V AC 8,40 HRK 10,50 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-42 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crvena-svjetleća (0-I) 16(6)A, 250V AC 8,40 HRK 10,50 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-43 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, serijska, crvena (0-I) 16(6)A, 250V AC 12,34 HRK 15,43 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-44 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, zelena 16(6)A, 250V AC 8,40 HRK 10,50 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-51 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC 8,91 HRK 11,14 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-52 Sklopka za uređaje, 3-položaja, crvena (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 11,85 HRK 14,82 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-52-2 Sklopka za uređaje, izmjenično tipkalo, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 10,30 HRK 12,87 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-53 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC 10,49 HRK 13,12 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-53-1 Sklopka za uređaje, izmjenično tipkalo 16(6)A, 250V AC 11,27 HRK 14,09 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40