Sklopka za uređaje

STUPANJ ZAŠTITE

TES-11 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena, svjetleća 16(6)A, 250V AC 6,41 HRK 8,01 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-12 Sklopka za uređaje, 3-položaja, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 9,26 HRK 11,57 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-13 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 6,41 HRK 8,01 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-21 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena-svjetleća 16(6)A, 250V AC 8,19 HRK 10,24 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-22 Sklopka za uređaje, izmjenična, crvena 16(6)A, 250V AC 4,09 HRK 5,12 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-33 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena-svjetleća (0-I) 16(6)A, 250V AC 4,09 HRK 5,12 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-34 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena 16(6)A, 250V AC 4,09 HRK 5,12 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-41 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crvena,svjetl.i raster 16(6)A, 250V AC 8,72 HRK 10,90 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-42 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crvena-svjetleća (0-I) 16(6)A, 250V AC 8,72 HRK 10,90 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-43 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, serijska, crvena (0-I) 16(6)A, 250V AC 12,82 HRK 16,02 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-44 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, zelena 16(6)A, 250V AC 8,72 HRK 10,90 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-51 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC 9,26 HRK 11,57 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-52 Sklopka za uređaje, 3-položaja, crvena (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 11,43 HRK 14,29 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-52-2 Sklopka za uređaje, izmjenično tipkalo, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 9,93 HRK 12,41 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-53 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC 10,12 HRK 12,65 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-53-1 Sklopka za uređaje, izmjenično tipkalo 16(6)A, 250V AC 10,87 HRK 13,58 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40