Sklopka za uređaje

STUPANJ ZAŠTITE

TES-11 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena, svjetleća 16(6)A, 250V AC 6,93 HRK 8,66 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-12 Sklopka za uređaje, 3-položaja, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 10,01 HRK 12,51 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-13 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 6,93 HRK 8,66 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-21 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena-svjetleća 16(6)A, 250V AC 8,86 HRK 11,08 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-22 Sklopka za uređaje, izmjenična, crvena 16(6)A, 250V AC 4,43 HRK 5,54 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-33 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena-svjetleća (0-I) 16(6)A, 250V AC 4,43 HRK 5,54 HRK
25 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-34 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, crvena 16(6)A, 250V AC 4,43 HRK 5,54 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-41 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crvena,svjetl.i raster 16(6)A, 250V AC 9,43 HRK 11,79 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-42 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crvena-svjetleća (0-I) 16(6)A, 250V AC 9,43 HRK 11,79 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-43 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, serijska, crvena (0-I) 16(6)A, 250V AC 13,86 HRK 17,33 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-44 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, zelena 16(6)A, 250V AC 9,43 HRK 11,79 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-51 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC 10,01 HRK 12,51 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-52 Sklopka za uređaje, 3-položaja, crvena (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 13,55 HRK 16,94 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-52-1 Sklopka za uređaje, 3-položaja, crvena (I-0-II), svjetlo 16(6)A, 250V AC 10,18 HRK 12,73 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Stupanj zaštite
IP40
Nazivna struja
16 A
TES-52-2 Sklopka za uređaje, izmjenično tipkalo, crna (I-0-II) 16(6)A, 250V AC 11,40 HRK 14,25 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-53 Sklopka za uređaje, UKL-ISK, 2-polna, crna (0-I) 16(6)A, 250V AC 11,99 HRK 14,99 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40
TES-53-1 Sklopka za uređaje, izmjenično tipkalo 16(6)A, 250V AC 12,48 HRK 15,60 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
250 V
Nazivna struja
16 A
Stupanj zaštite
IP40