Kompaktne fluocijevi

TEMPERATURA BOJE (K)

NAZIVNA SNAGA (W)

TIP PODNOŠKA ()

JAKOST SVJETLOSTI (lumen)