Zaštićeno rasvjetno tijelo s fluocijevi

NAZIVNA SNAGA (W)

STUPANJ ZAŠTITE