Nožasti osigurač s gG karakteristikom

NAZIVNA STRUJA (A)


NT1-32 Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 1, 120kA, gG 36,68 HRK 45,85 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
1P
NT1-40 Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 1, 120kA, gG 36,68 HRK 45,85 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
1P
NT1-50 Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 1, 120kA, gG 36,68 HRK 45,85 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Broj polova
1P
NT1-63 Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 1, 120kA, gG 36,68 HRK 45,85 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
NT1-80 Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 1, 120kA, gG 35,44 HRK 44,30 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
1P
NT1-100 Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 1, 120kA, gG 35,44 HRK 44,30 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
1P
NT1-125 Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 1, 120kA, gG 35,44 HRK 44,30 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
1P
NT1-160 Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 1, 120kA, gG 35,44 HRK 44,30 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Broj polova
1P
NT1-200 Nožasti osigurač 500V AC, 200A, 1, 120kA, gG 37,59 HRK 46,99 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
200 A
Broj polova
1P
NT1-224 Nožasti osigurač 500V AC, 224A, 1, 120kA, gG 37,59 HRK 46,99 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
224 A
Broj polova
1P
NT1-250 Nožasti osigurač 500V AC, 250A, 1, 120kA, gG 37,59 HRK 46,99 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
250 A
Broj polova
1P
NT2-50 Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 2, 120kA, gG 58,35 HRK 72,93 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Broj polova
1P
NT2-63 Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 2, 120kA, gG 58,40 HRK 73,00 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
NT2-80 Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 2, 120kA, gG 58,40 HRK 73,00 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
1P
NT2-100 Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 2, 120kA, gG 59,53 HRK 74,41 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
1P
NT2-125 Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 2, 120kA, gG 57,46 HRK 71,83 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
1P
NT2-160 Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 2, 120kA, gG 57,46 HRK 71,83 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Broj polova
1P
NT2-200 Nožasti osigurač 500V AC, 200A, 2, 120kA, gG 57,46 HRK 71,83 HRK
45 kom. u skladištu
Nazivna struja
200 A
Broj polova
1P
NT2-224 Nožasti osigurač 500V AC, 224A, 2, 120kA, gG 57,46 HRK 71,83 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
224 A
Broj polova
1P
NT2-250 Nožasti osigurač 500V AC, 250A, 2, 120kA, gG 57,46 HRK 71,83 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
250 A
Broj polova
1P